Informační memorandum

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,

v tomto informačním memorandu Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem Ivica Spuževič – IVO tour, Zlín 5, Slunečná 4557, PSČ 76005, která provozuje následující web stránky

http://www.ubytovani-ivo.cz/

z právního titulu a za účelem

 • plnění smlouvy, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

  • poskytnutí služby, doprava, pojištění, doručení zboží

 • plnění právní povinnosti, podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

  • účetnictví, spolupráce se státními institucemi

 • oprávněného zájmu, podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

  • marketing, re-targeting, analytika webových stránek

 • souhlasu subjektu údajů, podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

  • nabídka zboží a služeb, zasílání obchodních sdělení a newsletterů

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

OBSAH

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

 2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

 4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

 5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

 6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

 7. Kde se dozvíte více?

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je společnost:

Ivica Spuževič – IVO tour

IČO: 487 39 171

se sídlem: Slunečná 4557, 760 05 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku: spis. značka: oddíl A, vložka 11248 vedená v OR u KOS Brno

telefon: +420 603 724 842

email: spuzevic@ubytovani-ivo.cz

Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím těchto údajů:

adresa: Slunečná 4557, 760 05 Zlín

telefon: +420 603 724 842

email: spuzevic@ubytovani-ivo.cz, ivica.spuzevic@st.t-com.hr

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů. Zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem plnění smlouvy a plnění právní povinnosti probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti související s poskytováním této služby.

Osobní údaje získáváme přímo od Vás. Veškeré Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vaše osobní údaje pro účel plnění smlouvy a plnění právní povinnosti zpracováváme po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Vaše osobní údaje pro účel oprávněného zájmu a aktivity ke kterým jste poskytli svůj dobrovolný souhlas (newsletter) zpracováváme po dobu 2 let, nebo do doby, než souhlas odvoláte.

Po uplynutí doby budou Vaše osobní údaje vymazány. To neplatí v případě zpracování osobních údajů pro účely, kdy nám jejich uchovávání ukládá právní předpis.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu

 • Základní identifikační údaje (plnění smlouvy, plnění právní povinnosti)

  • jméno

  • příjmení

  • datum narození

  • adresa fakturační, adresa doručovací

  • IČO, DIČ (v případě, že podnikáte)

   údaje o Vašich rodinných příslušnících (jméno a příjmení, adresa, počet dětí, rodná čísla, telefonní kontakt);

 • Kontaktní údaje (plnění smlouvy, oprávněný zájem)

  • telefonní číslo

  • e-mailová adresa

 • Informace z interakcí s Vámi (plnění smlouvy, oprávněný zájem)

  • informace ze záznamů telefonických hovorů

  • pomocí e-mailu, sms, Facebook Messenger, Skype

 • Analýza návštěvnosti web stránek (oprávněný zájem)

  • IP adresa

  • data z Google analytics

  • Google adwords

  • data z FB Pixel

  • cookies

a které jste nám poskytli na základě Vašeho uvedeného souhlasu za stanoveným účelem.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje v této souvislosti předáváme ke zpracování pouze uvedeným zpracovatelům, a to společnostem

 • účetní společnost

 • partnerské cestovní kanceláře (seznam dostupný na web stránce)

 • dopravci (autobusová doprava, letecká přeprava)

  • pojišťovna spolupracující s Ivica Spuževič – IVO tour, pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovní pojištění

   

 • reklamní a analytické společnosti, sociální sítě

 • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads.
 • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.
 • Twitter, 1355 Market St #900, San Francisco, CA 94103, USA; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde:  https://help.twitter.com/en/rules-and-policies?lang=browser

 • poskytovatel webhostingu

 • INTERNET CZ, a.s., IČO: 26043319 DIČ: CZ26043319

což je nezbytné pro zajištění výše uvedeného účelu zpracování osobních údajů.

Osobní údaje, a to jméno a emailová adresa jsou předávány do zemí mimo Evropskou unii (do země
mimo EU). Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb.
Osobní údaje u těchto příjemců jsou zabezpečeny a zpracovávány v souladu s GDPR.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;

 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;

 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;

 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit elektronicky mailem, nebo písemným podáním doručeným na adresu sídla společnosti, jak je uvedena v tomto informačním memorandu. K tomu můžete požádat o odpovídající formuláře dostupné na web stránce uvedené v tomto informačním memorandu.

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. K tomu můžete využít formulář dostupný na některé web stránce uvedené v tomto informačním memorandu.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více?

S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obracet na kontaktní osobu, kterou je:

Ivica Spuževič

email: spuzevic@ubytovani-ivo.cz

 

Comments are closed.